U wordt geacht aandachtig kennis te nemen van onderstaande informatie. Deze informatie heeft betrekking op Uw gebruik van deze website (hierna genoemd “Carat-tools website”) en van de informatie en beelden die erop terug te vinden zijn. De informatie en de beelden op de Carat-tools website, worden ter beschikking gesteld door Carat N.V., Ambachtenstraat 7, 2260 Westerlo, België. Enkel en alleen door het gebruik van de Carat-tools website, aanvaardt U deze voorwaarden en richtlijnen, alsook alle wettelijke beperkingen die betrekking hebben op het gebruik van de carat-tools website.

Carat N.V. stelt de Carat-tools website ter beschikking zoals hij is en Carat N.V. doet hiermee geen enkele expliciete of impliciete erkenning of geeft geen enkele waarborg van welke aard ook met betrekking tot de Carat-tools website of haar inhoud.

In het bijzonder doet Carat N.V. hiermee geen enkele expliciete of impliciete erkenning of geeft geen enkele waarborg van welke aard ook:

  • dat de informatie op de Carat-tools website verhandelbaar is of zou zijn of voor een bepaald doel geschikt zou zijn
  • dat de informatie op de Carat-tools website accuraat, volledig of actueel is
  • dat U de Carat-tools website zal kunnen gebruiken of dat deze permanent beschikbaar zou zijn in zijn huidige of toekomstige vorm
  • dat de op Carat-tools website toegankelijke software of om het even welk ander materiaal vrij zal zijn van virussen of gebreken of compatibel is of zal zijn met uw hardware

 

Het behoort tot Uw eigen verantwoordelijkheid om:

  • anti-virus software te gebruiken of om het even welke software of ander materiaal van de Carat-tools website te downloaden en ervoor te zorgen dat deze software of om het even welk ander materiaal compatibel is met uw eigen software.
  • na te gaan dat of, en in welke mate, de inhoud of informatie die via de Carat-tools corporate website kenbaar wordt gemaakt, accuraat, volledig of actueel is

 

De editoriale inhoud van om het even welke website waartoe U zich toegang verschaft via een hyperlink op de Carat-tools website, valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van diegene die deze andere website ter beschikking stelt. Carat N.V. zal, behoudens voor wat betreft de uitsluitingen hieronder, op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn of aansprakelijkheid opnemen voor verlies of schade van welke aard ook (inclusief, zonder beperking, direct verlies of schade, indirect verlies of gevolgschade, verlies van goodwill, verlies van gemiste kans, verlies van gegevens of verlies van winst) voortvloeiend uit: een computer virus of andere ‘bug' overgezonden door de Carat-tools website, Uw gebruik of Uw onkunde omtrent het gebruik van de Carat-tools website op om het even welk ogenblik of om het even welke stoornis bij het ter beschikking stellen van de Carat-tools website, Uw gebruik of het zich verlaten op andere websites waar U zich toegang toe hebt verschaft via de op de Carat-tools website ter beschikking gestelde hyperlinks, om het even welke onjuiste informatie gepubliceerd op de Carat-tools website of Uw gebrek aan het naleven van wetten of reglementeringen die op U van toepassing zijn of indien U zich verlaat op de Carat-tools website.

Prijzen, informatie omtrent de beschikbaarheid van producten, alsook elke productinformatie, indien zij al worden vermeld, kunnen zonder voorafgaandelijke verwittiging worden gewijzigd.

Geen enkele bestuurders, werknemers of vertegenwoordigers zullen aansprakelijk kunnen worden gesteld voor om het even welke schade voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de Carat-tools website.

Dit is een allesomvattende beperking van aansprakelijkheid die van toepassing is op elke vorm van schade inclusief doch niet beperkt tot herstelschade, direct of indirecte of gevolgschade, verlies van gegevens, inkomsten of winst, verlies van of schade aan eigendommen en eisen van derden.

Bovenstaande voorwaarden en richtlijnen worden beheerst door het Belgische recht. De Belgische rechtbanken hebben exclusieve bevoegdheid bij elke betwisting, controverse of eis voortvloeiend uit of met betrekking tot bovenstaande voorwaarden en richtlijnen zowel in verband met het bestaan, de geldigheid of afdwingbaarheid ervan voor zover niet minnelijk aan een dergelijke betwisting, controverse of eis een einde kan worden gemaakt.